Vodna setev pomeni strojni nanos predpripravljene mešanice semena in dodatkov na površino s pomočjo vodne sejalnice. Vodna sejalnica nam omogoča mešanje travnega semena, rastnega mulča, gnojila, izvlečkov morskih alg in lepila z vodo ter kasnejši nanos mešanice pod visokim tlakom, zaradi česar so dosegljive površine in brežine, ki bi jih drugače težko posejali.

Z metodo vodne setve učinkovito preprečujemo vodno in vetrno erozijo na strmih brežinah, saj pravilno pripravljena mešanica površino utrdi, hkrati pa sejemo strokovno izbrano in profesionalno travno seme, katerega uspešnost pri kalitvi izboljšujemo s specializiranimi gnojili za trave in izvlečki iz morskih alg, ki predstavljajo naraven visoko koncentriran vir makro in mikroelementov. Kakovosten rastni mulč predstavlja odličen substrat za seme, kar pomeni, da lahko sejemo skoraj na popolnoma kamnitih in “mrtvih tleh”.

top