Nogometna igrišča so ob zelo pogosti rabi preobremenjena. Pravilna konstrukcija in dodelan sistem obnove zagotavlja dobro podlago uspešnega vzdrževanja.

Dejavnosti, ki jih ponujam, so:

  • svetovanje konstrukcijskih rešitev
  • dobava, priprava ter vgradnja potrebnih materialov
  • setev ali polaganje travne ruše
  • obnovitvene –regeneracijske storitve
  • analize in svetovanje vzdrževanja

top