Kakovostna golfska igrišča zahtevajo, zaradi svoje razgibanosti in različnih intenzitet vzdrževanja posameznih delov, največje strokovno znanje med zatravljenimi športnimi površinami.

Ponujamo pomoč pri načrtovanju in svetovanje pri gradnji igrišča. Pripravimo in dobavimo ves potreben material za izvajanje dela. Izvajamo predpripravo in setev zemljišč. Pripravimo načrt vzgoje posevka in vzdrževalnih del. Ponujamo možnost dolgoročnega sodelovanja v obliki pogodbenega svetovanja.

top