Kakovostna golfska igrišča predstavljajo vrh strokovnosti priprave in vzdrževanja zatravljenih športnih objektov.

Dejavnosti, ki jih ponujam, so svetovanje načrtovanja, dobava in priprava potrebnih materialov, priprava in setev zemljišč, vzdrževanje in vzgoja posevka, obnove ter trajnostno vzdrževanje.

top