• tako kot se večina zelo dobrih stvari zgodi po naključju, tako sem se leta 1989 zaposlil  kot mlad agronom kot vodja vzdrževanja golf igrišča v Lipici.
  • Ob nenehnem iskanju potrebnih znanj, izpopolnjevanjih, dodatnem šolanju in pridobivanju izkušenj ob rednem delu, sem rasel in iskal nove izzive.
  • Eden takih izzivov je bilo poletno delo na golf igrišču Whipporwille v ZDA, leta 1991. Tam je zrasla ideja o lastnem podjetju.
  • Podjetje sem ustanovil leta 1993 in se v njem zaposlil v naslednjem letu.
  • Storitvam svetovanja na golf in nogometnih igriščih sem dodal storitve protierozijske zaščite brežin in vodne setve, ponudbo pa še obogatil z dobavo profesionalnih travnih mešanic, gnojil, strojev in opreme.

top