Delo je naša strast!

Svetujemo ob zasnovah projektov, izvajamo konstrukcijska in obnovitvena dela, vzdržujemo golf in zatravljena športna igrišča, izvajamo protierozijske zaščite brežin, dobavljamo profesionalne travne mešanice, gnojila, stroje in opremo.

O nas

Naše vrednote

Strokovnost

Strokovnost, specialistična znanja, izkušnje, strast in lojalnost so podlage na katerih temelji zasnova in obstoj.

Odgovornost

Stremim k poštenemu in odgovornemu odnosu do vseh partnerjev, od vsega začetka sodelovanja, z mislijo na jutri.

Razvoj

Izpopolnjevanje, dviganje kakovosti in želja doseči najboljše, usmerjajo nadaljevanje razvoja.

top